Waarom zou u een tolk Frans inschakelen?

Simpel: omdat u zelf niet voldoende Frans spreekt om goed met Franstalige relaties te communiceren. We hebben het dan over gesproken communicatie. Een tolk vertaalt ter plekke de woorden van uw gesprekspartner en van uzelf, zodat uw beider boodschap goed duidelijk wordt. En daar heeft iedereen profijt van!

Consecutieftolk

Als een tolk bij een gesprek steeds een of meer zinnen van de gesprekspartners over en weer vertaalt, noemen we dat consecutieftolken. Alle deelnemers aan het gesprek moeten dus af en toe even wachten tot de tolk heeft vertaald wat zij hebben gezegd of gevraagd. Dat kost natuurlijk wel meer tijd, maar geeft u ook de zekerheid dat iedereen echt alles goed begrijpt.

Een paar voorbeelden

  • U gaat op bezoek bij een Franse zakenpartner
  • Uw medewerkers moeten worden getraind door een Franstalig bedrijf
  • Een Franse relatie komt zijn product demonstreren
  • U wilt een geschil met een Franstalige partij oplossen

Kan dat ook telefonisch?

Uiteraard. Bij een telefonische vergadering ben ik als tolk een van de deelnemers en vertaal ik ieders inbreng. Nadeel is wel dat de deelnemers elkaar niet zien, en ook geen producten, onderdelen enz. kunnen laten zien of demonstreren. Technisch gezien is telefonisch tolken dus geen probleem, en u bespaart er reis- en verblijfkosten en tijd mee.

Coronaproof

Bij tolken op locatie gelden de bekende maatregelen: ten minste 1,5 m afstand, gebruik van een mondkapje door alle aanwezigen, handen ontsmetten, goed ventileren en niet teveel heen en weer lopen. 

Veel besprekingen vinden op dit moment echter ook veilig plaats via Zoom, Teams, Skype enz. In dat geval kan ik als tolk gewoon aan het gesprek deelnemen.

Bel of mail voor meer informatie

Overweegt u een tolk in te schakelen om de communicatie met Franstalige gasten optimaal laten verlopen ? Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken of uw wensen en mijn diensten bij elkaar passen.