Erik Post Vertalingen

Drapeau français

Profiel

Pragmatische taalprofessional. Gespecialiseerd in het Frans en academisch opgeleid. Bijna veertig jaar ervaring voor particulieren, bedrijven en overheden op alle niveaus. Vertrouwd met vele (technische) vakgebieden.

Vertaler

Voor mijn opdrachtgevers vertaal ik alle mogelijke soorten schriftelijke communicatie, van correspondentie tot contracten en van handleidingen tot websites, promotiemateriaal, berichten op sociale media en (Europese) wet- en regelgeving.

Tolk

Gaat u Franstalige relaties ontmoeten, dan zijn er gelegenheden waarbij u taalbarrières wilt voorkomen. Als gesprekstolk zorg ik dat de communicatie bij uw bespreking, presentatie of training goed verloopt.

Docent

Ik ben eerstegraads bevoegd docent Frans en verzorg onlinecursussen spreekvaardigheid voor iedereen die beter Frans wil leren spreken of zijn of haar taalvaardigheid op peil wil houden.

Ondertitelaar

Audiovisueel materiaal wint sterk aan effectiviteit als het ook te begrijpen is voor mensen die een andere taal spreken. Werkt u “over de grens”, dan kan ik uw materiaal voorzien van een Nederlandse of Franse ondertiteling.

06 - 202 100 49

vertalingen@erikpost.nl

Erik Post - beëdigd vertaler Frans

Achtergrond en ervaring

In 1985 behaalde ik mijn doctoraaldiploma Franse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de ruim tien jaar die volgden, werkte ik als docent Frans in het voortgezet onderwijs en als freelance vertaler Frans. Vanaf 1997 werk ik fulltime als freelance vertaler en tolk. Mijn klantenkring bestaat uit particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Gedurende mijn loopbaan heb ik een groot aantal vakgerichte nascholingen gevolgd, recentelijk onder meer op het gebied van (radio)techniek, erfrecht en taaldidactiek.

Vakgebieden

In de loop der jaren heb ik op vele vakgebieden vertaald. Een korte (en dus onvolledige) selectie: Europese wet- en regelgeving, (elektrische) mobiliteit, sport- en vrijetijdskleding, toerisme, elektrotechniek, radiotechniek, machines, automatisering, privaatrecht, arbo, veiligheid, telecommunicatie enz. enz.

Tarieven en voorwaarden

Mijn tarieven hangen sterk af van het soort opdracht. Voor vertalingen werk ik meestal met een prijs per woord, maar soms ook met een uurtarief of een projectprijs. Tolkendiensten factureer ik op basis van een dagdeel of een hele dag. Spreekvaardigheidstrainingen gaan in de meeste gevallen per half uur en ondertiteling per minuut. Ik breng altijd vooraf een offerte uit, zodat u precies weet wat de uiteindelijke kosten zullen zijn. Op mijn werk zijn altijd de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing. U ontvangt deze voorwaarden bij mijn offerte.

Beroepsorganisaties

Zowel in Nederland als in Frankrijk ben ik aangesloten bij de grootste beroepsorganisatie voor vertalers en tolken. Beide organisaties zetten zich in voor deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging.

Andere talen?

Vertalingen in en uit het Frans doe ik zelf. Wilt u uw teksten (ook) graag in een of meer andere talen laten vertalen, dan kan ik altijd een beroep doen op een van de collega’s uit mijn professionele netwerk.
Membre de la Société Française des Traducteurs

Wetenswaardig

Kiezen voor een zelfstandig vertaler

Schakelt u een zelfstandig vertaler in, dan bent u verzekerd van korte lijnen en hebt u altijd rechtstreeks contact met degene die uw tekst(en) vertaalt. De overheadkosten zijn lager, en daardoor ontstaat ruimte om meer tijd en zorg aan uw vertaling te besteden.

Computervertalingen en kunstmatige intelligentie (AI)

Computerondersteuning is niet meer weg te denken uit het vertalersvak. Dat kan zijn in de vorm van computerondersteund vertalen met behulp van vertaalgeheugens, maar ook door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI). Als vertaler controleer ik altijd nauwkeurig wat de computer heeft geproduceerd. In een op het oog redelijk goede vertaling zitten namelijk soms toch fouten die enorme gevolgen kunnen hebben. Daarom is altijd nog een zorgvuldige eindcontrole nodig om tot een optimaal resultaat te komen.

Gesprekstolk of simultaantolk?

Een simultaantolk vertaalt terwijl iemand aan het woord is. Bijvoorbeeld een spreker op een conferentie. Een gesprekstolk (ook wel consecutieftolk genoemd) vertaalt pas als een spreker een paar zinnen heeft gezegd en even een pauze inlast voor de tolk. Op die manier werken de spreker en de tolk dus om en om. Ik ben inzetbaar als gesprekstolk.

Vertaler of tolk: het verschil

Deze twee worden nogal eens met elkaar verward. Een vertaler werkt met schriftelijk materiaal, terwijl een tolk in gesprekssituaties zorgt dat de communicatie goed verloopt.
Foto’s: www.pixabay.com