t

Spreekt uw organisatie voldoende Frans?

Kan uw eigen spreekvaardigheid in het Frans wel wat aandacht gebruiken? Hebben uw medewerkers moeite met het onderhouden van contacten in het Frans? Wilt u slagvaardiger opereren op Franstalige markten? Of voorkomen dat u telkens een beroep moet doen op externe dienstverleners?

Dan kom ik graag eens praten over de mogelijkheden voor cursussen Frans in uw organisatie.

Voor iedereen die beroepsmatig contact met Franstalige relaties onderhoudt. Afgestemd op wat ú nodig hebt. Praktijkgericht, doelmatig en degelijk.

Privéles of cursus in kleine groepen

  • Verbeteren van spreekvaardigheid
  • Ontwikkelen van luistervaardigheid
  • Werken aan schriftelijke taalvaardigheid
  • Aandacht voor grammatica en spelling
  • Opbouwen van woordenschat en vakterminologie

Ervaren privédocent

  • Eerstegraads onderwijsbevoegdheid
  • Meer dan een decennium aan onderwijservaring
  • Nuchtere no-nonse aanpak
  • Uitgebreide ervaring met het Frans zoals dat in vele sectoren wordt gesproken en geschreven
“Wie investeert in talenkennis, investeert in zijn concurrentiepositie”

In het voortgezet onderwijs doen steeds minder leerlingen eindexamen in het vak Frans. Logischerwijs komen er dus ook steeds minder mensen op de arbeidsmarkt die het Frans voldoende beheersen.

Dat is een extra reden om zuinig te zijn op degenen die zich wél redden in het Frans en om te werken aan de talenkennis van anderen. Frankrijk is en blijft immers een belangrijk import- en exportland voor Nederland, en ook op andere gebieden zijn er legio contacten tussen ons en onze zuiderbuur.

Door te investeren in talenkennis versterkt u de concurrentiepositie van uw organisatie.

In het voortgezet onderwijs doen steeds minder leerlingen eindexamen in het vak Frans. Logischerwijs komen er dus ook steeds minder mensen op de arbeidsmarkt die het Frans voldoende beheersen.

Spreekt u wél redelijk tot goed Frans, dan hebt u er alle belang bij om uw taalvaardigheid op peil te houden of verder te ontwikkelen. Daarmee versterkt u immers uw positie op de arbeidsmarkt en hebt u een troef in handen die veel anderen niet hebben.

Bel of mail nu voor meer informatie

Wilt u meer weten over Franse taaltrainingen op maat voor uw organisatie? Neem dan contact met mij op voor een afspraak.

Ik kom graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Superstoomcursus?

Een intensieve cursus van een week kan nuttig zijn voor de korte termijn, of als voorbereiding op een aansluitend langdurig verblijf in een Franstalige omgeving.

Voor de langere termijn is veelvuldig en herhaald contact met de vreemde taal toch de beste garantie voor een blijvend resultaat.