Selecteer een pagina

Welkom

U bent op de website van Erik Post Vertalingen, gespecialiseerd in vertalingen uit het Frans in het Nederlands en omgekeerd. U vindt hier informatie over mijn werk, opleiding en ervaring, maar ook algemene gegevens over vertalen en tolken. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op voor nadere informatie.

Bienvenue

Vous êtes sur le site internet de l’agence Erik Post Vertalingen (Traductions), spécialiste des traductions du néerlandais en français et inversement. Vous y trouverez des informations sur mes prestations, ma formation et mon expérience mais aussi des renseignements d’ordre général sur la traduction et l’interprétariat. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires.

Vertalen en tolken

Dat is – in het kort gezegd – mijn ‘core business’. Ik zorg ervoor dat bedrijven en instellingen op beslissende momenten gevrijwaard blijven van taalbarrières.
Ik ben gespecialiseerd in de Franse taal.

In het kort…

 

Universitair geschoold

In 1985 behaalde ik aan de Rijksuniversiteit Groningen mijn doctoraaldiploma Franse taal- en letterkunde, in combinatie met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Gedurende mijn loopbaan als vertaler heb ik geregeld nascholingen gevolgd, recentelijk bijvoorbeeld op het gebied van financieel-economische vertalingen, erfrecht, radiotechniek en elektronica.

 

 

 

 

Meer dan 30 jaar ervaring

Ik ben in 1985 parttime begonnen als freelance vertaler, naast een baan als docent Frans in het voortgezet onderwijs. Sinds 1997 ben ik fulltime vertaler en tolk. Ik heb voor zeer vele grote en kleine instellingen en ondernemingen documenten in of uit het Frans vertaald.

 

Breed inzetbaar

Mijn ervaring ligt onder meer ( maar niet uitsluitend) op de volgende vakgebieden: Europese wet- en regelgeving, techniek (elektriciteit, elektronica, werktuigbouw, radiotechniek), transport en vervoer (spoorwegen), telecommunicatie, automatisering, marketing, toerisme en vele anderen. Staat uw vakgebied er niet bij, informeer dan naar de mogelijkheden.

 

Verantwoordelijk werk

Vertaalwerk is verantwoordelijk werk en moet met zorg worden gedaan. Voor de tijd en zorg die ik als professioneel vertaler aan uw document besteed, betaalt u een projectprijs, een vergoeding op uurbasis of woordtarief. Wilt u weten wat uw vertaalwerk zal gaan kosten, mail mij dan uw document(en) via de contactpagina. U ontvangt dan snel een offerte.

 

 

Kwaliteit voorop

De exacte levertijd van een vertaling is altijd afhankelijk van onder meer de moeilijkheidsgraad van een document en de drukte op een bepaald moment. Als richtsnoer houd ik aan dat ik ongeveer 2000 woorden op een dag kan vertalen. Sneller is soms mogelijk, maar nooit als dat ten koste moet gaan van de kwaliteit.

 

Officiële stukken

Vaak is een beëdigde vertaling nodig als het gaat om documenten die bestemd zijn voor officiële doeleinden (een geboorte- of huwelijksakte, een diploma, een contract, een processtuk, een uittreksel van de Kamer van Koophandel of afschriften van notariële akten). Ik ben beëdigd vertaler en ingeschreven in het Nederlandse Register van Beëdigde Tolken en Vertalers.

 

Netwerk

Ik ben gespecialiseerd in vertalingen Frans < > Nederlands. Vertalingen in of uit andere talen kan ik eventueel voor u onderbrengen bij een van de collega’s uit mijn netwerk van professionele freelance vertalers. Zo kunt u al uw vertalingen toch op één adres laten verzorgen.

 

Over mijn diensten

Of het nu als tolk is, bij een bezoek van Franstalige relaties, of door het vertalen van uw handleiding, contract of rapport, als vertaler voorkom ik dat u op beslissende momenten wordt gehinderd door taalbarrières.

Al sinds mijn eerste vertalingen in 1985 ben ik gespecialiseerd in vertalingen in en uit het Frans en werk ik voor zeer vele opdrachtgevers uit even zovele bedrijfstakken.

Door mijn jarenlange ervaring, zorgvuldige werkwijze, uitgekiende automatisering en klantgerichte opstelling ben ik een uitgelezen partner voor alle bedrijven en instellingen die hun internationale communicatie graag goed verzorgen.

Hulpmiddelen

 

Professionele vertalers maken veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen. Net zo goed als pen en papier al jaren geleden zijn vervangen door tekstverwerkers, zo heeft het woordenboek inmiddels plaatsgemaakt voor een wereld aan digitale (online) naslagwerken.

Relatief nieuw is het gebruik van zogenoemde CAT-software (Computer Aided Translation, oftewel computerondersteund vertalen). Met deze software kunnen vertalers efficiënt werken, herhalend werk sneller afhandelen en voor dezelfde termen consequent dezelfde vertalingen gebruiken. De bespaarde tijd kan worden besteed aan de echt lastige delen van de vertaling, en dat komt dan de kwaliteit van het eindproduct weer ten goede.

Vertrouwelijkheid

Geheimhouding is een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Als klant kunt u erop rekenen dat uw documenten bij mij in veilige handen zijn. Misschien moet u nog een klein drempeltje over voordat u besluit om documenten op te sturen naar een dienstverlener “op afstand”. Daarom is het goed te weten dat voor mijn werk de strenge gedragscodes gelden van de beide beroepsorganisaties waarbij ik ben aangesloten (het Nederlandse NGTV en de Franse SFT). Dat betekent voor u dat kwaliteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn.

Kwaliteit en prijs

Vertaalwerk is verantwoordelijk werk. U wilt immers niet dat er fouten in de vertaling van uw handleiding, contract of ander document staan. Als vertaler moet ik daarom de tijd kunnen nemen om optimale zorg aan uw tekst te besteden. Om me goed in terminologie te verdiepen, de juiste keuzes qua stijl te maken en een tekst af te leveren die net zo goed leest als de oorspronkelijke versie.
Voor die tijd vraag ik een passende vergoeding.

Groter bureau of zelfstandig vertaler?

Vijf goede redenen om te kiezen voor een zelfstandig vertaler

Meer waar voor uw geld
Sommige grote vertaalbureaus besteden nauwelijks meer dan de helft van hun tarieven aan de eigenlijke vertaling. De rest is nodig voor  overhead. Omdat die bij een zelfstandig vertaler veel kleiner is, kan deze voor hetzelfde geld dus meer tijd en zorg besteden aan de vertaling van uw document. Wat dat voor het eindresultaat betekent zal duidelijk zijn.

Uw dienstverlener is zelf de vertaler
Zonder tussenkomst van projectmanagers hebt u rechtstreeks contact met de vertaler. Zo kan er tijdens het vertaalproces snel worden geschakeld en verloopt het projectbeheer vlotter. Ook bevordert dit de persoonlijke verhoudingen tussen vertaler en opdrachtgever.

Consistentie gewaarborgd
Uw documenten worden altijd door dezelfde vertaler behandeld. Consistentie, uniformiteit en homogeniteit zijn daardoor beter gewaarborgd. Bovendien maakt de vertaler gebruik van krachtige software die het vertaalproces ondersteunt.

100% vertrouwelijk
De vertaler is de enige die uw documenten in handen krijgt. En omdat voor hem de strenge eisen van de erecode voor vertalers gelden, is “lekken” nagenoeg uitgesloten.

Specialist
Uw vertaler is gespecialiseerd in één taal en een aantal specifieke vakgebieden. Opdrachten neemt hij alleen aan als hij voor de desbetreffende tekst over voldoende kennis beschikt. In tegenstelling tot sommige grotere bureaus, die pretenderen alle talen en alle vakgebieden te beheersen.

Ook mogelijk: taaltrainingen

Wilt u zelf graag beter Frans leren spreken en/of schrijven, of zoekt u een taaltrainer voor uw medewerkers, dan kom ik graag eens praten. Met meer dan een decennium aan onderwijservaring kan ik u altijd een passend voorstel doen. Voor individuele of groepslessen, gericht op spreken, schrijven of beide. En natuurlijk toegespitst op uw bedrijfsactiviteiten.

  • Degelijke aanpak, voor blijvende verbetering van taalvaardigheid in het Frans.
  • Praktijkgericht.

Informeer geheel vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

 

Vertalingen

Vertalen betekent dat een document van de ene taal wordt omgezet in een andere. Meestal gaat het daarbij om digitale documenten (bijvoorbeeld bestanden in Word, Excel of PowerPoint) maar soms ook om ‘papieren’ documenten.

Bij het vertalen werk ik met CAT-software (Computer Assisted Translation). Deze software zorgt ervoor dat uw teksten steeds op dezelfde manier worden vertaald. Ik kan speciale vertaalgeheugens en terminologiebestanden voor u aanleggen en bijhouden.

Daarnaast beschik ik (uiteraard) over een uitgebreide bibliotheek van (online) naslagwerken op een groot aantal vakgebieden.

Tolken

Een tolk vertaalt mondeling wat er bij een bepaalde gelegenheid wordt gezegd. Dat kan gebeuren terwijl een spreker aan het woord is (simultaantolken) of nadat er iets gezegd is (consecutief of gesprekstolken).

U kunt mij inschakelen als gesprekstolk. Vaak gebeurt dat als een bedrijf bezoek krijgt van Franstalige relaties, bijvoorbeeld om producten te presenteren of uitleg te geven over een ontwerp.

Ook als u zelf op bezoek gaat bij een bedrijf of instelling in Frankrijk (of een ander Franstalig land) kan ik er als tolk voor zorgen dat er op de belangrijkste momenten geen miscommunicatie ontstaat.

Andere talen

Ik ben zelf gespecialiseerd in het Frans. Voor eventuele vertalingen in andere talen beschik ik over een uitgebreid netwerk van zelfstandige collega’s, die werken in diverse West-Europese taalcombinaties.

Desgewenst kan ik u met een van die collega’s in contact brengen of de vertaling namens u bij die collega onderbrengen.

Meer over beëdigde vertalingen, apostilles en legalisatie
Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigd vertaler is gemaakt.

Een beëdigd vertaler heeft bij de rechtbank gezworen of beloofd dat hij teksten naar eer en geweten zal vertalen en dat iedere vertaling een getrouwe weergave is van het origineel. Sinds op 1 januari 2009 de wet beëdigde tolken en vertalers van kracht is geworden, mogen beëdigde vertalingen alleen nog worden gemaakt door vertalers die onder een persoonlijk nummer staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het beheer van dit register is door de Minister van Justitie toevertrouwd aan het Bureau beëdigde tolken en vertalers.

Een beëdigde vertaling wordt door de vertaler voorzien van de verklaring dat hij deze vertaling naar zijn beste vermogen heeft gemaakt en dat deze een getrouwe weergave is van de brontekst. Vervolgens plaatst de vertaler zijn ambtsstempel en zijn handtekening en wordt de vertaling aan het brondocument aangehecht tot een onlosmakelijk geheel.

Om een goede vertaling te kunnen maken hoeft een vertaler niet beëdigd te zijn, maar vaak zijn beëdigde vertalingen wel nodig als het gaat om documenten die bestemd zijn voor officiële doeleinden (een geboorte- of huwelijksakte, een diploma, een contract, een processtuk of een uittreksel van de Kamer van Koophandel, afschriften van notariële akten).

Soms is beëdiging alléén niet genoeg en moet de handtekening van de vertaler ook nog officieel worden geverifieerd. Dat gebeurt dan door middel van een zogenaamde apostille of via legalisatie.

Apostille en legalisatie
Het kan voorkomen dat een beëdigde vertaling die bestemd is voor gebruik in het buitenland, moet worden gelegaliseerd. Het is van belang om bij de betreffende instantie te informeren of legalisatie vereist is. Legalisatie kan op twee manieren plaatsvinden.

Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag kan worden volstaan met een verkorte legalisatieprocedure. Dankzij het Apostilleverdrag zijn de formaliteiten in het internationale rechtsverkeer sterk vereenvoudigd. De apostille is een verklaring waarmee de rechtbank aangeeft dat de beëdigd vertaler in het register van de rechtbank staat ingeschreven. De apostille kan alleen bij de betrokken rechtbank worden verkregen. In de apostille wordt vermeld dat het betreffende document is voorzien van de handtekening en het stempel/zegel van de betrokken vertaler. Het originele aan te hechten document dient op dezelfde wijze van legalisatie te worden voorzien.

Als het land waar de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, moet de uitgebreide legalisatieprocedure worden doorlopen.
Deze legalisatieprocedure bestaat uit vier stappen. Allereerst legaliseert de rechtbank waarbij de beëdigd vertaler staat ingeschreven, met een stempel de handtekening van de vertaler. Vervolgens maakt het beëdigde document een ronde langs het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document bestemd is. Iedere instelling legaliseert hierbij de handtekening van de functionaris van de  vorige instelling.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met ca. 1.200 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd, of het nu gaat om juridisch vertalers Engels, technisch vertalers Hongaars of congrestolken Chinees.

Veel leden zijn beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk. Het NGTV staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Het NGTV is gesprekspartner voor de overheid, het bedrijfsleven, de rechtspraak, andere beroepsverenigingen en opleidingen, aangaande alle zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden en het functioneren van (zelfstandige) (beëdigd) tolken en vertalers.

Contactgegevens

Postadres
Erik Post Vertalingen
Top Naefflaan 17
9721 VA  GRONINGEN
Pays-Bas

Telefoon
Vast: 050 – 52 59 112
Mobiel: 06 – 202 100 49

Internet
www.erikpost.nl
E-mail: vertalingen@erikpost.nl

BTW-nummer
NL111272993B01

Inschrijving KvK
Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen
Inschrijvingsnummer 02053733